Club meet – stroke

1
2
3
4

FirstSwimmerSexAgeDistEventEntry timeSwim timeRecord ratio
CharlizeBarnettF10100   1:28.76   1:29.08611
SamEvansM11100   1:44.05   1:54.63241
FinlayGobbyF10100   1:41.13   1:43.09394
FrancescaGobbyF625     28.21     33.60
MarcellaGobbyF850     48.57     55.97320
NicolaHamiltonF17100   1:06.24   1:10.61710
RadheyaJegathevaM15100   1:22.62   1:32.16236
RahulJegathevaM13100   1:03.34   1:09.34661
StephenPhippsM11100   1:30.16   1:30.16495
StephenPhippsM1150     42.01
NatashaRobinsonF1050     48.65     48.64307
LilianaStjepanovicF10100   1:30.79   1:29.31607
FirstSwimmerSexAgeDistEventEntry timeSwim timeRecord ratio
SamEvansM1150   1:00.56   1:03.89201
FinlayGobbyF1050     54.25     59.42310
FrancescaGobbyF625     38.67     33.51
MarcellaGobbyF850   1:04.33   1:10.24302
NicolaHamiltonF17100   1:21.86   1:26.85555
RadheyaJegathevaM1550     45.69     48.19316
RahulJegathevaM13100   1:09.45   1:16.83739
StephenPhippsM11100   1:42.52   1:47.36408
StephenPhippsM1150     48.55
NatashaRobinsonF1050     54.68     54.90393
LilianaStjepanovicF10100   1:45.45   1:50.13514
FirstSwimmerSexAgeDistEventEntry timeSwim timeRecord ratio
CharlizeBarnettF10200   4:07.44   4:12.33535
SamEvansM1150     51.50     53.69458
FinlayGobbyF1050     56.54     59.22437
FrancescaGobbyF625     39.65     40.21
MarcellaGobbyF850   1:11.31   1:14.50311
NicolaHamiltonF1750     42.76     46.16554
RadheyaJegathevaM15200   3:54.57   4:03.46311
RahulJegathevaM13200   3:00.97   3:17.21712
StephenPhippsM1150     54.38     57.68370
NatashaRobinsonF1050   1:07.25   1:07.95289
LilianaStjepanovicF10200   4:16.89   4:13.64527
FirstSwimmerSexAgeDistEventEntry timeSwim timeRecord ratio
CharlizeBarnettF1050     47.15     49.80417
FinlayGobbyF1050     58.30     53.21342
MarcellaGobbyF825     27.95     29.79
NicolaHamiltonF1750     37.57     38.95565
RahulJegathevaM13200   2:40.28   2:43.73938
StephenPhippsM1150     41.46     42.97613
LilianaStjepanovicF10200   4:00.35   4:00.60622
FirstSwimmerSexAgeDistEventEntry timeSwim timeRecord ratio